MCRG_talvikoulu_logolla_net

Publications

Next Media

2014:
Perälä, R., Helle, M. (2014) Media landscapes and media engagement. Presentation in a parallel session at COST Action “Transforming audiences, transforming societies” conference. 5.–7.2.2013, Ljubljana, Slovenia

2013:
Lahti J. (2013) Hyperlocal content as strategy and management. Next Media Hyperlocal report

Perälä R., Helle M. (2013) Engagement medioihin. Next Media Personal Media Day report

Perälä R., Helle M. (2013) Engaging with media. Next Media Personal Media Day report

Perälä R., Helle M. (2013) Kotiliesi ja engagement. Next Media Personal Media Day report

Perälä R., Helle M. (2013) Media engagement. Next Media Personal Media Day slides

Perälä R., Helle M. (2013) Suomen Kuvalehti ja engagement. Next Media Personal Media Day report

Perälä R., Helle M. (2013) Tekniikan Maailma ja engagement. Next Media Personal Media Day report

Heikkilä H., Laine, J., Nurmi O., (2013) Social reading in e-books and Libraries

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) Model for assessing the interactivity of advertisements on tablets

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) MeNaiset Plus (product launch): Evaluation and trial of visuality and usability

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) Lasten Oma Kirjakerho iPad-app (ready product): Evaluation and trial of the new concept and its usability

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) Donald Duck Goes Digital in Finland (beta-version): Evaluation and trial of the new concept and its usability

Heikkilä H., Härmälä. K, Pekkala S. (2013) HBL+ tablet magazine (ready product): Evaluation and trial of visuality and usability

Pekkala S. (2013) Nordic e-book stores (part of the LOKDigi assessment): Evaluation and trial of the new concept and its usability

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) Kaleva tablet newspaper (product planned): Evaluation and trial of the new concept and its usability

Heikkilä H., Pekkala S. (2013) Facebook as an UCD tool: Case Aku Ankka Lataamo

Millainen on hyvä kuvabriiffi? -seminaari (Nanna Särkkä, Mari Laine-Hernandez, Maija Töyry)

Market Data Visualization – Concepts, Techniques and Tools (Mari Laine-Hernandez, Nanna Särkkä)

What is the meaning of visual design for readers? (Nanna Särkkä)

2012:
Perälä R., Helle M. (2012) Lead-user research. Comparison of methods and results. Next Media Personal Media Day slides

Perälä R., Helle M. (2012) The fragmented media landscape of teenage lead-users and adults. Next Media Personal Media Day report

Perälä R., Helle M. & Johnson S. (2012) Developing and testing new audience research methods. Paper presented at the ECREA 2012 conference, 24.-27.10.2012, Istanbul, Turkey

Heikkilä, H. (2012) Towards tablet publication heuristics. Improving accessability, usability and user experience with new expert evaluation

Interactivity in new publishing platforms (Harri Heikkilä)

Heikkilä H. (2012) Assessment model and best practices of eReading marketplaces

Heikkilä H. (2012) Tablet advertising – Look on best practices, design patterns and methods

Visuaalisuuden paradoksit Suomen Lehdistö 11-12 (Maija Töyry)

Visualistille lukijoilla on monet kasvot Suomen Lehdistö 8-9 (Maija Töyry)

Aalto University Magazine tablet project (Nanna Särkkä)

Agile development of HBL+: Context matters (Merja Helle, Kennet Härmälä, Harri Heikkilä & Kajsa Hytönen)

2011:
Changing work practices and UGC models (Merja Helle, Kajsa Hytönen)

Generic research Report on use scenarios of profiling of news related services (Harri Heikkilä, Merja Helle)

Hyperlocal Report of usage content and citizens involvement (Merja Helle)

Perälä R., Helle M. (2011) Using multiple methods to study media adoption in everyday life. Next Media Personal Media Day report

Media Adoption (case HBL) (Merja Helle, Kenneth Härmälä)

Rakenna ja ylläpidä vuorovaikutusta (Merja Helle, Maija Töyry)

Interim report on interactivity (Harri Heikkilä, Merja Helle)

Ereading Miniseminar: Best practice bencmark of digital cross-media service business (Merja Helle)

Ereading Miniseminar Description of current state of BM research (Merja Helle)

Media Experience: Empirical studies (Harri Heikkilä, Merja Helle)

Media Experience: A Theoretical Model of Media Experience (Merja Helle, Niklas Ravaja)

Crossmedia: Crossroads of tablet publishing (Harri Heikkilä, Merja Helle)

2010:
Heikkilä, H. (2010) E-kirja nyt

Ereading, media use etc: Interim Report (Harri Heikkilä, Merja Helle)

Crossmedia: Developing processes and media concepts in crossmedia in magazines (Merja Helle)

Changes in work process and identities (Merja Helle)

Hyperlocal Categorisation of hyper-local images (Merja Helle)

Hyperlocal Benchmarking: hyperlocal content creation and business models (Merja Helle)

Generic personalisation – cocreation (Merja Helle)

Heikkilä, H. (2010) eReading User Experiences: eBook Devices, Reading Software & Contents

Ereading Services: Business Models and Concepts in Media Industry (Merja Helle)

Merja Helle

Books
(Helle; Merja (2011) Toimitustyö muutoksessa. Toiminnan teoria ja mediakonsepti tutkimuksen kehyksenä (Changing journalism. Activity Theory and media concept as tools for understading and developing journalism). Tampere: University of Tampere

Virkkunen, J., Engeström, Y.,Pihlaja, J., Helle, M., Poikela, R. (1999) Muutoslaboratorio. Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki: Edita.

Helle, Merja (1997) Tuumasta tiimiin. Helsinki: Edita

Book chapters
Helle, Merja 2011 Media markets and user experience in the digital landscape. In Leminen, Seppo, Salo Jari (2011) eds. eReading services, business models and concepts in media industry, 17-35. Espoo: Laurea University of Applied Sciences

Helle, Merja,Töyry, Maija (2009). Media Concept as a Tool for Analyzing Change in Media. In P. Oittinen ja H. Saarelma: Print Media. Principles, Processes and Quality. Helsinki: Paper Engineers’ Association/Paperi ja Puu Oy,  497-530

Helle, Merja, Töyry, Maija (2009) . Changing Journalistic Work Practices. In P. Oittinen ja H. Saarelma: Print Media – Principles, Processes and Quality. Helsinki: Paper Engineers’ Association/Paperi ja Puu Oy, 13-39.

Helle, Merja (2009) Toimitustyön muuutos ja sen etnografinen tutkimus. Teoksessa Esa Väliverronen (toim.) Journalismi murroksessa, Helsinki: Gaudeamus, 91-111.

Articles
Helle, Merja&Töyry Maija (2008) Mallilukijasta muutoksen työkalu. Tiedotustutkimuksen vuosikirja. Tampere: Tampereen yliopisto. Helle, M. , Töyry, M. (2008) Mallilukijasta muutoksen työkalu

Helle, Merja (2005) Genresysteemi ja genrerepertuaari ja kirjoittamisen apuvälineinä Teoksessa Lambert, Pirjo ja Vanhanen-Nuutinen, Liisa 2005 Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Helsinki: Edita. 44-61

Lambert, Pirjo, Reunanen, Raija, Helle, Merja (2005) Ammattikorkeakoulun oppimisverkostossa kehittyy uudenlaista oppimista. Aikuiskasvatus 1/2005, 47-57. ’

Helle, Merja (2003) Journalistisen työn tutkimus: Musta aukko tiedotustutkimuksessa. Tiedotustutkimus 2003/4, 81-94.

Helle, Merja (2002) Yksilötyöstä työyhteisön kehittämiseen – kehitysvuoropuhelu ”Paikallislehdessä”. Työ ja Ihminen nro 3/2002, 246-269.

Helle, Merja (2000) Back to the future. Using where-from and where-to –tools to change work in the newsroom. Adult Learning in the New Millennium -Conference. 21.-22. August 2000, Lahti, Finland. Collection of papers 1/2, 105-133.

Helle, Merja (2000) Disturbances and contradictions as a tool for understanding work in the newsroom. Scandinavian Journal for information systems, 81-113.

Helle, M. , Virkkunen, J. (1997). Heterogeneous Objects and Disturbances Working Toward expansive Learning in a Newspaper Organization. Conference on “Organizing in a Multi-Voiced World:Social Construction, Innovation and Organizational Change. Leuven, Belgium. Book of Presentations ½.

Virkkunen, Jaakko, Engeström, Yrjö, Helle, Merja, Pihlaja, Juha, Poikela, Ritva (1997). Muutoslaboratorio työn uudistamisen välineenä. Aikuiskasvatuksen vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Virkkunen, J.&Engeström, Y.&Helle,M&Pihlaja,J.&Poikela,R. (1997) Change Laboratory – a tool for transforming work. In Alasoini, T&Kyllönen, M.&Kasvio, A. (eds.) Workplace innovations a way for promoting competitiveness, welfare and employment. National workplace development programme/Ministry of labor, Yearbook 1997.Helsinki: Ministry of Labor.

Virkkunen, J., Helle, M., Poikela, R. (1997). From individual troubles to collective solutions – towards an intervention methodology of collective, expansive learning. In 1:st Nordic-Baltic Conference on Activity Theory, Helsinki 7.-8.2. 1997. Center for Activity Theory and Developmental Work Research, Working Papers 9/97.

Engeström, Y., Virkkunen, J., Helle, M., Pihlaja, J. & Poikela, R. (1996). Change laboratory as a tool for transforming work. Lifelong Learning in Europe, 1(2), 10-17.

Virkkunen, Jaakko, Engeström, Yrjö, Helle, Merja, Pihlaja , Juha; Poikela, Ritva (1996). Muutoslaboratorio – väline työn uudistamiseen.  Teoksessa  Alasoini, T., Kyllönen, M., ja Kasvio, A. (toim.) Työelämän innovaatiot – väline kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi. Kansallisen työelämän kehittämisohjelma. Vuosikirja 1997. Helsinki: Edita.

Conference papers (selection)
Töyry, Maija &Helle, Merja (2011) From individual work towards planning and editing in Finnish magazines
Mapping the Magazine 3 Conference, Cardiff University 6.9.7.2011

Töyry, Maija & Merja Helle (2010): Media concept as a context for the text. Conference “Contexts of Language: How to Analyze Context?” Helsinki, 10-11.12. 2010.

Töyry, Maija, Helle, Merja, Jaakola, Minna (2011): Constructing readership contracts. Paper presented in “New challenges and methodological innovations in European media audience research” 9. 4. 2011, Zagreb

Helle, Merja & Töyry, Maija & Nuutinen, Heikki (2010): Diminishing journalistic authority? Interactivity and user-created-content in collaboration between web and print journalism. IAMCR Conference “Communication and Citizenship”. Braga, Portugal, 18-22.7. 2010

Helle, Merja & Töyry Maija & Ruoranen Annika (2010): We know what is best for the readers. “The Fourth Finnish Conference on Cultural and Activity Research” (Nordic Fiscar Concerence) Helsinki 23.-25.5. 2010

Töyry, Maija & Merja Helle (2010):Media concept as a context for the text. Conference “Contexts of Language: How to Analyze Context?” Helsinki, 10-11.12. 2010.

Helle, Merja, Töyry, Maija and Ruoranen, Annika (2010) “We all do our own thing”. MeCCSA Conference 6-7.1.2010, London School of Economics ,London.

Helle, Merja 2009 Miten tutkia journalistista työtä. Työelämän tutkimuspäivät 5-6.11 2009, Tampere.

Helle, Merja Töyry, Maija 2008 New visual order. Työelämän tutkimuspäivät 13-14.11.2008, Tampere.

Helle, Merja Töyry, Maija Negotiating the object of web journalism in Mediaconcept Laboratory. ISCAR Conference, 9-12.9. 2008, San Diego

Helle, Merja and Töyry, Maija 2008 Media concept – combining journalism, audience needs and business. EGOS Conference, 9-11.7.2008, Amsterdam.

Helle, Merja 2008. From print to web – intervention in a newsroom. IAMCR Conference, 21-24.7.2008, Stockholm

Helle, Merja Töyry, Maija 2008. Developing changing media concepts and production in the newsroom A paper presented at the Activity2008 Congress, 12-14.5.2008, Helsinki, Finland.

Helle, Merja Töyry, Maija 2007. Changing mediaconcepts. Nordmedia, 8th Nordic Media Conference, Helsinki, Finland 16.-8.8.2007.

Töyry, Maija Helle, Merja 2007. Journalists meet Eva – the implied reader.  Transforming Audiences -konferenssi 6-7. 2007 London.Maija Töyry, Merja Helle 2007. Journalists meet Eva – the implied reader.  Transforming Audiences Conference 6-7. 2007 London.

Unpublished licenciate thesis 2004
Helle, Merja (2004) Journalistit käytännön mankelissa. Tutkimus- ja kehittämishanke uutistoimituksessa Journalists in the mangle of practice. Developmental research project in a newsroom). Tampere University, Department of mass communication.Leave a Reply